Full

Pomáháme svým klientům ve zdravotně-sociální oblasti. Naši klienti jsou osoby se závažnými zdravotními problémy, zejména po úrazech, operacích a mozkových příhodách a s vrozeným progresivním nervosvalovým onemocněním.

Součástí pohybově rehabilitačního programu jsou

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Pomoc a vedení klientů vyškolenou osobou k řešení osobních, sociálních nebo psychologických obtíží.

PRACOVNÍ REHABILITACE

Rehabilitace zaměřená na praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro člověka nezbytné.

EDUKACE

Proces soustavného působení na pacienta s cílem navození pozitivních změn v jeho vědomostech, postojích, návycích a dovednostech.

KOGNITIVNÍ REHABILITACE

Soubor cvičení a postupů zaměřených na posílení nebo udržení kognitivních schopností klienta.

Distančně spolupracujeme s pobytovými sociálními a zdravotně-sociálními zařízeními, především seniorskými. V rámci této spolupráce řešíme distanční telerehabilitační aktivizaci a podporu lokální komunity klientů. Dále poskytujeme individuální telerehabilitační podporu jednotlivých klientů se zdravotním omezením a seniorů v domácím prostředí formou distanční telerehabilitační aktivizace, kognitivního tréninku, podporou péče o duševní zdraví, edukace a poradenství.

Full
PROJEKT
Aktivizace, podpora sociálních vztahů
a podpora zdravotního fondu prostřednictvím
telerehabilitačních služeb,
reg. č. CZ.03.03.01/00/22_021/0001996 je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je společně s uživateli a poskytovateli služeb na základě jejich potřeb připravit a otestovat koncept řešení využívající distanční telerehabilitační technologie podporující zlepšení kvality života a snížení osamělosti uživatelů.
Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.