Full

Konference CENA INOVACE v sociálních službách

Zúčastnili jsme se konference Cena inovace v sociálních službách 2024, kterou již podruhé pořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb 26. června v Kosmonosech. Zde jsme prezentovali náš program distanční Aktivizace společně s Domovem Sedlčany, kde v rámci společného programu senioři prostřednictvím digitálních technologií pravidelně procvičují kognitivní i motorické funkce.

13th World Congress for Neurorehabilitation

Na 13th World Congress for Neurorehabilitation, který se konal 22.-25. května v kanadském Vancouveru, vystoupila PhDr. Kristýna Hoidekrová, Ph.D. s přednáškou na téma Budování multidisciplinárního týmu pro robotickou rehabilitaci.

V jejím rámci představila i protokol nové mezinárodní multicentrické studie s robotickou rukavicí Gloreha. Cílem této studie je zhodnocení funkce ruky po aplikaci robotické terapie Gloreha u pacientů po cévní mozkové příhodě.

Konference LIFMAT 2023

Na odborné konferenci LIFMAT 2023 přednesl v bloku věnovaném sociální a domácí péči odborný garant projektu „Aktivizace ARTAK“ Jakub Pětioký příspěvek na téma Sociální telerehabilitace pro seniory v domácím prostředí.

Součástí příspěvku byla prezentace odborných východisek, ale i prvních výsledků našeho projektu.

7th European Congress of NeuroRehabilitation

Na prestižním neurorehabilitačním symposiu ve francouzském Lyonu, které se konalo 30. srpna – 2. listopadu 2023, jsme prezentovali odborný příspěvek Health care support for a fragile population with targeted remote telerehabilitation: an ongoing study.

Autory studie jsou Jakub Pětioký, prezident České asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky (ARTAK) a Kristýna Hoidekrová z RÚ Kladruby, kteří stojí za projektem „Aktivizace Artak“. Spoluautorkou je fyzioterapeutka Andrea Ďuriš rovněž z RÚ Kladruby.